artistika synkriticistická (synkriticizmus)disciplína synkriticizmu spočívajúca v pestovaní umení (artes) alebo schopností ľudského indivídua ako predpokladov jeho kultivácie na člena kultúrneho spoločenstva a synkritika, t. j. cieľavedomé nereduktívne usúvzťažňovanie, týchto umení ľudskými indivíduami; synkriticistická artistika je vlastne cesta (spôsob) cieľavedomej (seba)kultivácie človeka; úloha uviesť ľudské indivíduum na cestu sebakultivácie (cieľavedomého sebapremieňania sa na člena kultúrneho spoločenstva) pripadá synkritickej pedagogike respektíve synkritickému poradenstvu. Synkriticistická artistika zohľadňuje (rozumej: synkritizuje) o. i. tisícročia rozvíjanú a praktikovanú skúsenosť indickej artistiky zvanej joga.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na artistika synkriticistická (synkriticizmus)