Ako porozumieť Krišnamurtimu

Táto otázka, otázka z nadpisu tohto článku 1, je zle postavená. Niet nijakej cesty 2 totiž, nijakého „ako“, ktoré by nás mohlo priviesť k pochopeniu Krišnamurtiho 3, k pochopeniu Krišnamurtiho textov. Pokiaľ je tu cesta 4, potiaľ je tu vzdialenosť medzi nami a Krišnamurtim, je tu nasledovanie Krišnamurtiho, čiže jeho nechápanie, pretrvávanie tohto nechápania, povedzme už len chcením pochopiť, úsilím porozumieť, pričom samo chápanie nám uniká. Cesta je vecou mysle, vecou postupov a metód, vecou prostriedkov a krokov, vecou fragmentu, zatiaľ čo chápanie je vecou ustania celého tohto časového sprostredkujúcna udržujúceho nás v odstupe od Krišnamurtiho. Nejde preto o to, „ako“ porozumieť Krišnamurtimu, ale o zbezčasovenie priestoru medzi nami a Krišnamurtim, o ustanie času chcení a postupov, týchto generujúcnien času, o otvorenie sa alebo uvoľnenie sa bezčasiu tvoriaceho (samozrejme, že bezčasmo) zmysel Krišnamurtiho textov, presnejšie zmysel (ako taký), pretože koniec koncov (sc. na transcendentálnej úrovni) niet toho či onoho zmyslu, niet čiastkového zmyslu, zmyslu Krišnamurtiho alebo zmyslu nás samých, zmyslu toho či onoho textu. Je zmysel a text je jeho (empirická) fragmentácia, deformácia, zničenie. Nadpis tohto článku by mal znieť: „Byť zmyslom“. Celistvosť zmyslu je koniec otázky, je apriórna odpoveď, je niečo také, čím bol na počiatku človeka mýtus. Krišnamurtimu nejde o Krišnamurtiho, rozumej: nejde o Krišnamurtiho, ale ide o nás, ide o celistvosť každého z nás, a iba ako celistvosti sme spolu, bezcestmo, bezčasmo a bezpriestorovostne. Sme jedným. Vy, ja, Krišnamurti a ktokoľvek ďalší. A vtedy už nejde o to, ako si vzájomne pozorumieť, pretože byť jedným je ako byť rastlinou a jej listom, telom a jeho rukou, rukou a prstom atď. Byť celkom predchádza porozumeniu. Chcieť porozumieť (vrátane: chcieť porozumieť Krišnamurtimu) znamená štiepiť celok na membra disiecta. Snáď by sme nadpis mohli ešte tak preformulovať nasledovne: „Čo znamená porozumieť Krišnamurtimu“. A odpoveď by znela: byť celistvý, byť celkom, byť cestou, nie na nej. Byť cestou, jej začiatkom i koncom. Vtedy niet putovaní, ani úsilí porozumieť, vtedy niet cieľov ani ich dosahovaní. Vtedy je bytie pri cieli od začiatku, je chápanie, ako keď jeden druhého bezpodmienečne milujeme.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

  1. Toto je článok, patriaci do skupiny článkov o synkriticizme. []
  2. pozri poznámka 4 []
  3. píšeme aj Krishnamurti []
  4. Problematiku cesty rozoberáme pod titulom chronickej cesty a cesty perichronickej []

19. januára 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Tags: , , , , | Komentáre vypnuté na Ako porozumieť Krišnamurtimu