vlastnosť

– črta nejakej entity zaraďujúca ju do nejakej triedy entít a odlišujúca ju od iných entít.

Vlastnosti sa delia podľa rôznych kritérií; napríklad podľa oddeliteľnosti od entity sa rozlišuje vlastnosť od entity neoddeliteľná a vlastnosť od entity oddeliteľná. Neoddeliteľná vlastnosť entity je atribút, oddeliteľná vlastnosť entity je akcident (akcidencia).

Odkazy:

entita, ontológia

16. októbra 2012 by jpiacek
Categories: filozofia | Tags: | Komentáre vypnuté na vlastnosť