Lévi-Strauss, Claude

(28. 11. 1908 Brusel – 30. 10. 2009 Paríž)

– francúzsky etnológ, antropológ, sociológ, zakladateľ sociálnej antropológie a francúzskeho filozofického štrukturalizmu.

Lévi-Strauss sa výskumne zameriaval v prvom rade na štruktúry myslenia a života spoločnosti, ktoré nezávisia od vedomia ani voľby ľudského indivídua. Jeho cieľom bolo odhaliť zákony poriadku, na ktorých sa zakladá rozmanitosť vier a inštitútov. Metolodologicky sa pritom inšpiruje súdobou štruktúrnou lingvistikou, najmä jej rozbormi synchrónnych vzťahov. K sociálnym javom tak pristupuje využívajúc postupy štruktúrnej fonológie, hľadá binárne opozície, ako surové – varené, prírodné – kultúrne atď. Tieto postupy aplikuje aj pri analýze mýtov.

Dielo:

Les Structures élementaires de la parenté, 1949

Tristes tropiques, 1953

La Structure sociale, 1954

Anthropologie structurale, 1958

Leçon inaugurale au Collège de France, 1960

La pensée sauvage, 1962

Le Totémisme aujourd’hui, 1962

Mytologiques, I – IV, 1964 – 1971

Anthropologie structurale deux, 1973

La voie des masques, 1975

L’identité, 1977

Le regard eloigné, 1984

Odkazy:

mytéma (Lévi-Strauss, C.), substancia mýtu (Lévi-Strauss, C.), štruktúra (Lévi-Strauss, C.)

14. októbra 2012 by jpiacek
Categories: filozofia | Komentáre vypnuté na Lévi-Strauss, Claude