disciplína filozofická

– časť filozofie zaoberajúca sa nejakými entitami, napríklad ontológia, epistemológia, sociálna filozofia, etika, axiológia, estetika.

K uvedeným filozofickým disciplínam sa pripája otvorený súbor filozofických disciplín zvaných genitívne filozofie čiže filozofie toho či onoho, ako filozofia človeka, filozofia prírody, filozofia Boha, filozofia vedy, filozofia umenia, filozofia náboženstva, filozofia práva, filozofia štátu, filozofia techniky, filozofia filozofie, filozofia jazyka, filozofia dejín, filozofia času, filozofia športu, filozofia kultúry, ….

Genitívne filozofie sa môžu ďalej členiť, napríklad filozofia vedy sa člení na filozofiu fyziky, filozofiu matematiky, filozofiu logiky, filozofiu ekonómie, filozofiu medicíny atď.

Odkazy:

entita, filozofia. ontológia

16. októbra 2012 by jpiacek
Categories: filozofia | Komentáre vypnuté na disciplína filozofická