abdukcia (Aristoteles)

– úsudok, ktorého vyššia premisa je istá a ktorého nižšia premisa je síce neistá, ale práve tak vierohodná ako záver alebo ešte vierohodnejšia. Abdukcia v tomto zmysle je teda pravdepodobnostný úsudok vo forme sylogizmu.

Odkazy:

Aristoteles

14. októbra 2012 by jpiacek
Categories: Aristoteles, filozofia, filozofia antická, filozofia starogrécka, filozofia staroveká | Komentáre vypnuté na abdukcia (Aristoteles)