nadoblačie mysle (synkriticizmus)

– mlčanlivá, tichá, nenarušiteľná, nerozvlniteľná vrstva mysle, svedkyňa všetkého diania v nej a mimo nej, tichého i hlučného, pohybu i pokoja, akýchkoľvek počiatkov a ukončení i samej nevzniknuvšej bezpočiatkovosti. Ňou, touto vrstvou mysle splývame so skutočnosťou, sme ňou, pokiaľ nás, pravda, naše ego zo skutočnosti nevytrháva, neoddeľuje od nej, skutočnosti nezbavuje. Výhľad na nadoblačie mysle a napokon sám postoj k zvyšku mysle a ostatným súčastiam celku predsynkriticky daného z tejto pozície sa dostavuje v stave anegoity. Identifikácia a skúmanie štruktúry nadoblačia mysle je hlavnou náplňou a zmyslom synkriticistickej filozofie mysle.

Pokúsme sa opísať proces zaujatia pozície nadoblačia mysle, čo je takmer také ťažké, ako zaujatie tejto pozície samej. Proces zaujatia pozície nadoblačia mysle začína uvedomovaním si egoizácie.

Egoizácia ako dostavujúcno sa ega je výkrok do ničoty a postupnosť týchto krokov. Ego, ktoré je kontinuálnym produktom egoizácie, je touto ničotou. Deegoizácia nastáva naším postavením sa zoči-voči tejto ničote a naším pretrvávaním v bolestnej osamotenosti, ktorá je následkom postavenia sa zoči-voči (vlastnej) egoizácii. Prežívanie superpozície egoizácie a deegoizácie bez akejkoľvek interpretácie (vrátane tej, ktorú (re)konštituujeme písaním/čítaním týchto riadkov), bez akéhokoľvek pomenúvania a bez toho, kto by tento zážitok nejako nazýval, prináša transcendovanie tejto superpozície, nástup čírej spontánnosti bez chcenia i nechcenia stať sa čímkoľvek/kýmkoľvek, čo pomenúvame ako nadoblačie mysle, no čím (týmto pomenovaním) sme to samozrejme automaticky stratili a iba o tom hovoríme. Nadoblačie mysle nežijeme hovorením o ňom, nech by toto hovorenie bolo akokoľvek rafinované alebo sofistikované. Trikom ega by tu bolo zamieňanie si hovorenia o nadoblačí mysle a žitia nadoblačia mysle. Dobrá filozofia nadoblačia mysle je taká, ktorá končí, a uvoľňuje miesto nadoblačiu mysle. Čin zaujatia pozície nadoblačia mysle je bazálnou premenou, o ktorú ide, nie hovorenie o tomto čine, vrátane týchto riadkov.

Cf cesta perichronická (synkriticizmus)ekonomika žičlivosti (synkriticizmus), poradenstvo synkritické (synkriticizmus), realita horizontová (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), šťastie lásky (synkriticizmus).

15. júla 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na nadoblačie mysle (synkriticizmus)