ZBIERKA ZNÁMOK

Československo
1918, 1918 – 1919, 1919, 1919 – 1920, 1920
1918


1918 – 1919

  

1919


1919 – 1920