index sitemap advanced
search engine by freefind
 
Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 617 of 617)
 
Použité skratky
   
:: Odkazy
aď. a ďalšie⁄ďalší
an. a nasledovné⁄í
angl. angličtina
ap. a podobne
arab. arabčina
cf confer (porovnaj)
cf. confer (porovnaj)
dosl. doslova
etc. et cetera (atď.)
gr. gréčtina
I: Internet
ib. ibidem (tamže, na tom istom mieste, na spomenutom mieste)
ide. indoeurópskeho pôvodu
lat. latinčina
Lit. Literatúra
nem. nemčina
p. pozri
perz. perzského pôvodu
sa. sanskrt
tal. taliančina
 
K o n i e c
              Copyright © 2019 by doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD. All Rights Reserved.