index sitemap advanced
search engine by freefind
 
Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 417 of 617)
 
realita
lat.
 
skutočnosť – všetko existujúce v prírode, v spoločnosti a v ľudskom vedomí.
::
entita
              Copyright © 2019 by doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD. All Rights Reserved.