index sitemap advanced
search engine by freefind
 
Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 249 of 617)
 
informácia
lat.
 
– ľubovoľné poskytujúcno (entita, udalosť, útvar) odpovede na otázku alebo odstraňujúcno neistoty viazané na údaje alebo poznanie. Prenáša sa buď komunikovaním alebo pozorovaním.
              Copyright © 2019 by doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD. All Rights Reserved.