index sitemap advanced
search engine by freefind
 
Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 157 of 617)
 
ekvivalencia výrokov
 
– obojstranná implikácia výrokov – výrok p(čítame: p práve vtedy, keď q; p vtedy a len vtedy, keď q), ktorý vznikne konjunkciou výrokov pq a q p.
              Copyright © 2019 by doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD. All Rights Reserved.