Horecký, J. – Rácová, A.: Slovník jazykovedných termínov, Bratislava 1979. [5]


Horecký, J. – Rácová, A.: Slovník jazykovedných termínov, Bratislava 1979. [5]


Register

A 9

abeceda 9, ablatív 9, ablaut 9

M 87

morféma samostatná p. samostatná morféma 147

S 147

samohláska147, samohláska in: ablaut 9, stupňovanie samohlások p. ablaut 9, samostatná morféma 147