Herakleitos

Významové útvary:

boj 9821   


str. 9821:

„Boj je otcom všetkých i kráľom všetkých, jedných robí bohmi, druhých ľuďmi, jedných otrokmi, druhých slobodnými.

22 B 53 (z Hippolyta)“