; (starogréčtina) ?.


+ znamienko plus, znak sčítania alebo kladnej veličiny. :: matematika.


= znamienko rovnosti, ktoré čítame rovná sa. :: matematika.


0,6 . 10-43 hodnota času, v ktorom dochádza k oddeleniu gravitačných síl po Veľkom výbuchu. :: fyzika.


0 – nula, rozdiel rovnakých čísel.

V postupnosti celých čísiel jej predchádza 1 a po nej nasleduje 1. :: matematika.


1číslo jedna; reprezentant počtu jedného.


2 – číslo dve; reprezentant počtu dvoch.


100 teraflops rýchlosť superpočítača 100 biliónov operácií za sekundu. :: flops, informatika, výkon počítača.


Hlavná časť 09

–