; (starogréčtina) ?.


+ znamienko plus, znak sčítania alebo kladnej veličiny. :: matematika.


= znamienko rovnosti, ktoré čítame rovná sa.

 :: matematika.


0,6 . 10-43 hodnota času, v ktorom dochádza k oddeleniu gravitačných síl po Veľkom výbuchu.

 :: fyzika.


0 – nula, rozdiel rovnakých čísel.

V postupnosti celých čísiel jej predchádza 1 a po nej nasleduje 1. :: matematika.


1číslo jedna; reprezentant počtu jedného.


2 – číslo dve; reprezentant počtu dvoch.


100 teraflops rýchlosť superpočítača 100 biliónov operácií za sekundu.

 :: flops, informatika, výkon počítača.


Σ (matematika)písmeno používané na označenie súčtu, napr.:

1 5 a i =   a 1 + a 2 + a 3 + a 4 + a 5Hlavná časť 09