Barrow, J. D.

Významové útvary:

jav lineárny 2334–36  

príroda (Západ) 2334–36  


2334–36 

„... západní perspektiva považovala přírodu za lineární jev, při němž je vše, co se odehrává v daném místě a čase, určeno výlučně tím, co se stalo bezprostředně předtím v blízkých místech.“