Anaximandros 

Významové útvary:

apeiron 57451–52  


574;51–52

„Anaximandros vyhlásil za počiatok a základný prvok vecí ,neobmedzené’ (apeiron), keď ako prvý použil toto meno pre počiatok. Hovorí ((51_52)) však, že to nie je ani voda, ani iný z takzvaných živlov, ale akási iná neobmedzená podstata, z ktorej vznikajú všetky nebesia i svety v nich. ,Z čoho svety vznikajú, do toho vraj tiež podľa nutnosti zanikajú; lebo si za neprávosti navzájom splácajú pokutu a trest podľa určenia času,’ takto to hovorí trochu básnickými slovami. Anaximandros, ktorý pozoroval vzájomnú premenu štyroch živlov, nechcel zrejme ani jeden z nich prijať za základ, ale niečo iné popri nich. Nevysvetľuje vznik vecí premenou živlov, ale tým, že sa večným pohybom vylučujú protiklady.

12 A 9 a B 1 (zo Simplikia)“

:: apeiron (Anaximandros).