glosár

Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky Glosár s prvou stručnou informáciou o náplni zaradených alebo možných článkov Pomocného slovníka filozofa, ktorá sa môže v slovníku rozšíriť alebo doplniť; odkazy na zdroje, zoznam literatúry a ďalšie podrobnosti sa nachádzajú vo vlastnom slovníku. Na rozdiel od hlavného slovníka sa tu filozofická problematika nevyčleňuje do osobitnej časti.
# Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
¬ (logika)
log.
logický symbol PSF FČ
 ⌂ 
∼ (logika)
log.
logický symbol PSF FČ
 ⌂ 
& (logika)
log.
logický symbol PSF FČ
 ⌂ 
∧ (logika)
log.
logický symbol PSF FČ
 ⌂ 
∨ (logika)
log.
logický symbol, disjunkcia PSF FČ
 ⌂ 
→ (logika)
log.
logický symbol, implikácia PSF FČ
 ⌂ 
⇒ (logika)
log.
logický symbol, implikácia PSF FČ
 ⌂ 
↔ (logika)
log.
logický symbol, ekvivalenica PSF FČ
 ⌂ 
⇔ (logika)
log.
logický symbol, ekvivalenica PSF FČ
 ⌂ 
∀ (logika)
log.
logický symbol, všeobecný kvantifikátor PSF FČ
 ⌂ 
∃ (logika)
log.
logický symbol, existenčný kvantifikátor PSF FČ
 ⌂ 
⊦ (Russell, B.)
log.
znak tvrdenia PSF FČ
 ⌂ 
=
log., mat.
znamienko rovnosti; číta sa rovná sa PSF FČ
 ⌂ 
= (matematika)
mat.
matematický symbol PSF MČ
 ⌂ 
0,6 . 10⁻⁴⁶
hodnota času, v ktorom dochádza k oddeleniu gravitačných síl po Veľkom výbuchu
 ⌂ 
0 (logika)
log.
symbolický zápis pravdivostnej hodnoty nepravda PSF FČ
 ⌂ 
1
číslo jedna; reprezentant počtu jedného
 ⌂ 
1 (logika)
log.
symbolický zápis pravdivostnej hodnoty pravda PSF FČ
 ⌂ 
2
číslo dve; reprezentant počtu dvoch
 ⌂ 
A Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
A (dejiny filozofie)
dej. filoz.
nepriamy zlomok PSF FČ
 ⌂ 
a (hudba)
šiesty tón hudobnej abecedy
 ⌂ 
A (logika)
lat., log.
všeobecne kladný súd PSF FČ
 ⌂ 
a (logika moderná)
log.
konjunkcia PSF FČ
 ⌂ 
a limine
lat., filoz., gnozeol.
hneď, od začiatku PSF FČ
 ⌂ 
a posteriori (Kant, I.)
zo skúsenosti PSF FČ
::
Kant, I.
 ⌂ 
a posteriori
lat., filoz., gnozeol.
zo skúsenosti PSF FČ
 ⌂ 
a prima facie
lat., filoz., gnozeol.
hneď, na prvý pohľad PSF FČ
 ⌂ 
a priori
lat.
nezávislý od skúsenosti; z dôvodov iba rozumových; vopred PSF FČ
 ⌂ 
a tempo
lat.
súčasne PSF FČ
 ⌂ 
Aall, Anathon (1867–1943)
nór. filoz.
nórsky filozof PSF FČ
 ⌂ 
ab ovo
lat.
od začiatku PSF FČ | začiatok
 ⌂ 
Abbagnano, Nicolas (1901–1990)
tal. filoz., existencial.
taliansky existencialistický filozof PSF FČ
 ⌂ 
Abbt, Thomas (1738–1766)
nem. filoz.
nemecký populárny filozof PSF FČ
 ⌂ 
Abd
bibl.
Kniha proroka Abdiáša
 ⌂ 
abderita
obmedzený človek, malomeštiak, kocúrkovan, kocúrkovčan
 ⌂ 
abdikácia
lat.
zrieknutie, odstúpenie, vzdanie sa trónu, funkcie, úradu z dôvodov osobných, hospodárskych, politických
 ⌂ 
abeceda hudobná
súbor tónov c, d, e, f, g, a, h
::
hudba
 ⌂ 
Abélard, Pierre (1079–1142)
fr. filoz., str. filoz., schol. filoz., schol. teol.
francúzsky filozof a teológ, konceptualista PSF FČ
 ⌂ 
ábha
p. PSF FČ
 ⌂ 
abhaja (joga)
p. PSF FČ
 ⌂ 
abhajadána
p. PSF FČ
 ⌂ 
abhána
p. PSF FČ
 ⌂ 
ábhása
p. PSF FČ
 ⌂ 
abháva
p. PSF FČ
 ⌂ 
abhávarúpavrtti
p. PSF FČ
 ⌂ 
absolútne
filoz.
bezpodmienenčné, nezávislé, všeobecne platné, samostatné, ničím nepodmienené, nezvratné PSF FČ
 ⌂ 
absolútno
lat., filoz.
skutočnosť alebo bytie, ktoré je mimo času al. večné, nepodmienené, úplne nezávislé, príčinou seba samého i všetkého ostatného PSF FČ
 ⌂ 
absolútno (Hegel, G. W. F.)
lat., filoz.
skutočnosť alebo bytie, ktoré je mimo času al. večné, nepodmienené, úplne nezávislé, príčinou seba samého i všetkého ostatného PSF FČ
 ⌂ 
absolútny
p. PSF FČ
 ⌂ 
abstrahovanie
lat., filoz.
oddeľovanie, odhliadanie PSF FČ
 ⌂ 
abstrahovať
p. PSF FČ
 ⌂ 
abstrakcia
lat., filoz.
oddelenie, odhliadnutie
 ⌂ 
abstraktné
lat., filoz.
oddelené, jednostranné, nerozvinuté PSF FČ
 ⌂ 
abstraktné (Hegel, G. W. F.)
filoz.
nerozvinuté konkrétne
 ⌂ 
absurdno
lat., filoz.
vzchádzajúcno z hrôzy a z nezmyselnosti bytia
 ⌂ 
Ackermann, Wilhelm (1896–1962)
mat., log.
nemecký matematik a logik
 ⌂ 
ad absurdum
lat., log.
do nezmyselnosti | nezmyselnosť PSF FČ
 ⌂ 
ad hoc
lat.
pre tento prípad PSF FČ
 ⌂ 
ad hominem
p. PSF FČ
 ⌂ 
adaptácia
lat.
pripôsobovanie sa podmienkam prostredia
 ⌂ 
adekvátnosť
lat.
zhoda, rovnakosť, ekvivalentnosť
 ⌂ 
adikia
gr. filoz.
ἀδικία nespravodlivosť
 ⌂ 
aditívne
lat.
získateľné sčítaním
 ⌂ 
Adler, Alfred (1815–1888)
psychol., med.
rakúsky lekár a psychológ, pôvodne stúpenec S. Freuda
 ⌂ 
Adorno, Theodor Ludwig Wiesengrund (1815–1888)
nem. filoz., sociol.
nemecký filozof a sociológ, predstaviteľ frankfurtskej školy
 ⌂ 
ádžívika
sa., ind. filoz.
neortodoxné indické filozofické učenie popierajúce existenciu duše
 ⌂ 
aér
gr. filoz.
ἀήρ vzduch, výpar, hmla
 ⌂ 
aerodynamika
gr., fyz.
dynamika plynov, časť fyziky o pohybe stlačiteľnej tekutiny (plynu) a pohybe tuhých telies v takejto tekutine
 ⌂ 
aerológia
gr.
časť meteorológie skúmajúca vyššie atmosférické vrstvy Zeme
 ⌂ 
Afrika
pevnina prevažne na východnej pologuli po oboch stranách rovníka; od Eurázie ju oddeľuje Stredozemné more
 ⌂ 
ágamin
sa., joga
budúce dôsledky súčasných činov, súčasť karmy | budúci dôsledok, karma
 ⌂ 
agathon
gr. filoz.
ἀγαθόν dobro
 ⌂ 
agathos
gr. filoz.
ἀγαθός dobrý
 ⌂ 
agnoiológia
gr.
agnotológia
 ⌂ 
agnotológia
gr.
– agnoiológia – veda o (ľudskej) neznalosti alebo nevedení
 ⌂ 
aión
gr. filoz.
αἰών vek, večnosť, život, ľudský vek
 ⌂ 
aisthésis
gr. filoz.
αἴσθησις zmyslové vnímanie
 ⌂ 
aisthétikon
gr. filoz.
αἰσθητικόν vnímajúcno duše Aristoteles
 
⌂ 
aisthéton
gr. filoz.
αἰσθητόν vnímateľné zmyslami Platón
 ⌂ 
aithér
gr. filoz.
αἰθήρ ohnivý vzduch, piaty živel, jasný vzduch, horný vzduch, obloha, sídlo bohov
 ⌂ 
aitia
gr. filoz.
αἰτία príčina
 ⌂ 
akarológia
gr., zool., biol.
časť zoológie skúmajúca roztoče a kliešte
 ⌂ 
ákáša
sa., joga
vzdušný priestor, obloha, prvok vzduchu
 ⌂ 
Akihito (1933– )
hist., polit.
125. japonský cisár od roku 1989
::
1933, 1989
 ⌂ 
akša
sa., joga
oko; zmyslové vnímanie | zmyslový
 ⌂ 
akšarátma
sa., joga
nesmrteľný átman, duša
 ⌂ 
akši
sa., joga
oko
 ⌂ 
akustika
gr.
náuka o zvuku i jej predmet
 ⌂ 
akustika (fyzika)
časť fyziky skúmajúca vznik, šírenie, frekvencie, vlastnosti zvuku
 ⌂ 
akvaristika
lat.
odbor zaoberajúci sa životom rýb a vodných rastlín v akváriách
 ⌂ 
alaja
sa., joga
neustály; nezrútenie
 ⌂ 
Alaka
sa., joga
Alaka (bájne mesto)
 ⌂ 
Albrecht, Ján (1919–1996)
slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg, prekladateľ
::
mechanizmus zobrazovací umenia (Albrecht, J.)
 ⌂ 
alergiológia
gr.
časť medicíny zaoberajúca sa alergénmi. alergiami a ich liečbou
 ⌂ 
alétheia
gr. filoz.
ἀλήθεια neskrytosť predchádzajúca každému javeniu sa alebo výjaviajúcnu
 ⌂ 
algológia
gr.
– fykológia – časť botaniky, ktorej predmetom sú sinice a riasy
 ⌂ 
ambiduita
lat.
dvojznačnosť, dvojzmyselnosť
 ⌂ 
amor fati
lat.
láska osudu
 ⌂ 
amor fati (Nietzsche, F.)
fatálna predurčenosť diania a jej prijatie
 ⌂ 
anabasis
gr. filoz.
ἀνάβασις výstup, výstupujúcno i vystupujúcno
 ⌂ 
analógia
gr.
obdoba, podobnosť, približná zhoda
 ⌂ 
analýza
gr., filoz., gnozeol., metodol.
rozkladanie celku na časti
 ⌂ 
analyzandum (filozofia analytická)
jazykový výraz podrobovaný analýza (syntakticko-sémantickej al. hlbšie filozofickej) s cieľom objasniť, explikovať, spresniť jeho význam
filozofia analytická
 ⌂ 
anamnésis
gr. filoz.
ἀνάμνησις rozpamätanie sa, spomienka, rozpamätávajúcno sa
 ⌂ 
ananké
gr. filoz.
ἀνάγκη nutnosť, násilie, potreba, osud
 ⌂ 
anatómia
gr.
veda o normálnej stavbe rastlinného alebo živočíšneho organizmu
 ⌂ 
andragogika
gr.
časť edukológie zaoberajúca sa vzdelávaním a výchovou dospelých
 ⌂ 
andreia
gr. filoz.
ἀνδρεία statočnosť, mužnosť
 ⌂ 
anér
gr. filoz.
ἀνήρ muž
 ⌂ 
anestéziológia
gr.
veda o anestézii a anestetikách
 ⌂ 
angelológia
gr.
náuka o anjeloch
 ⌂ 
angelos
gr. filoz.
ἄγγελος posol
 ⌂ 
antropológia
gr.
veda o človeku
 ⌂ 
anthropos
gr. filoz.
ἄνθρωπος človek
 ⌂ 
apatheia
gr.
ἀπάθεια zbavenie sa vášní, nevášnivosť
 ⌂ 
apeiron
gr.
ἄπειρον neobmedzené, neohraničené
 ⌂ 

apodeixis
gr.
ἀπόδειξις dôkaz, vedenie dôkazu
 ⌂ 
arachnológia
gr., zool.
časť zoológie zaoberajúca sa pavúkovitými článkonožcami
 ⌂ 
Arendtová, Hannah (1906–1975)
amer. filoz., nem. filoz., politol.
nemecko-americká filozofka a politologička PSF FČ
 ⌂ 
areté
gr.
ἀρετή zdatnosť, cnosť, schopnosť, obratnosť
 ⌂ 
arché
gr.
ἀρχή počiatok, princíp, základ, moc
 ⌂ 
archón
gr.
ἄρχων  vládca, správca, veliteľ
 ⌂ 
aristokratia
gr.
ἀριστοκρατία vláda najlepších, aristokracia
 ⌂ 
Aristoteles (384 – 322 pr. n. l.)
antic. filoz., gr. filoz.
najväčší grécky filozof, polyhistor PSF FČ
 ⌂ 
Aristoteles: O filozofii
Aristotelovo dielo PSF FČ
 ⌂ 
arithmos
gr.
ἀριθμός číslo
 ⌂ 
ataraxia
gr. filoz.
ἀταραξία neotrasiteľnosť, neochvejnosť, nevzrušivosť
 ⌂ 
Atlantický oceán
druhý najväčší oceán na Zemi
 ⌂ 
atomizmus logický
filoz., Russell, Wittgenstein
filozofická koncepcia, podľa ktorej je svet súhrnom vzájomne izolovaných atomárnych faktov
 ⌂ 
autarkeia
gr. filoz.
αὐτάρκεια sebestačnosť, nezávislosť, sebevláda
 ⌂ 
axia
gr.
ἀξία hodnota
 ⌂ 
B Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Baader, Franz von (1765–1841)
med., filoz., myst.
nemecký lekár, filozof a mystik
 ⌂ 
Bach, Johann Christoph (1642–1703)
nem. hud., barok. hud.
významný predok J. S. Bacha v rodinnej kronike označovaný ako veľký a expresívny skladateľ; pôsobil od roku 1665 v Eisenachu ako organista a neskôr aj ako čembalista, dvorný kapelník a skladateľ
 ⌂ 
Bach, Johann Christoph (1671–1721)
nem. hud., barok. hud.
najstarší brat Johanna Sebastiana Bacha, ktorý študoval uňho v Ohrdrufe; Johann Christoph bol žiakom J. Pachelbela
 ⌂ 
Bach, Johann Jakub (1682–1722)
nem. hud., barok. hud.
brat J. S. Bacha, hobojista, ktorý od roku 1706 pôsobil vo Švédsku
Bach, Johann Sebastian (1685–1750)
nem. hud., barok. hud.
nemecký hudobný skladateľ, najvýznamnejší predstaviteľ barokovej hudby, možno najväčší hudobný skladateľ všetkých čias
 ⌂ 
Barrow, John David (1952– )
kozmol., filoz. vedy
anglický kozmológ, filozof vedy
 ⌂ 
biológia
gr.
veda o živote, prírodná veda skúmajúca vlastnosti organizmov, vzťah medzi nimi a neživou prírodou a medzi nimi navzájom
::
botanika
 ⌂ 
Blatina
ľavostranný prítok Malého Dunaja, reguláciou väčšej časti ktorého bol počas druhej svetovej vojny vytvorený Šúrsky kanál
 ⌂ 
botanika
gr., bot., biol.
časť biológie, ktorej predmetom sú rastliny
::
fialka (b.)
 ⌂ 
Bratislava
hlavné mesto Slovenskej republiky
::
Kapitulská ul. v B., Staré Mesto v B.
 ⌂ 
Bratislavský kraj
kraj na západnom Slovensku
 ⌂ 
bytie
filoz., met., ontol.
súčasť predmetu filozofie PSF FČ
 ⌂ 
C Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
c (hudba)
prvý tón hudobnej abecedy
 ⌂ 
Callinicos, Alexander Theodore (1950– )
filoz.
zimbabwiansko-americký filozof, marxista
 ⌂ 
celok
samostatný, relatívne jednotný útvar členiteľný na časti
 ⌂ 
Colding, Ludwig August (1815–1888)
fyz.
dánsky fyzik, spoluzakladateľ mechanickej teórie tepla aW
 ⌂ 
Č Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Čapek, Jakub (1972– )
filoz.
český filozof konania
 ⌂ 
časť
 diel z celku, čiastka, úsek
 ⌂ 
činnosť výtvarná
umelecké činnosť v rámci vytvarného umenia
 ⌂ 
D Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
d (hudba)
druhý tón hudobnej abecedy
 ⌂ 
d (matematika)
zn., lat., mat.
1. deci- 2. skratka britskej hmotnostnej jednotky pennyweight
 ⌂ 
d (peniaze)
skr. britskej podielovej jednotky penny (z lat. denarius)
 ⌂ 
D (fyzika)
skr. jednotky dipólového momentu debey
 ⌂ 
D (chémia)
zn. izotopu vodíka deutérium
 ⌂ 
D (matematika)
1. zn. pre deka- 2. rímska číslica päťsto (500)
 ⌂ 
D (optika)
zn. dioptrie
 ⌂ 
D. (titul)
v niektorých krajinách skr. akademického titulu doktor, napr. D. Sc. (doktor vied)
 ⌂ 
Dahrendorf, Ralf (1929– 2009)
sociol., polit. filoz., polit.
nemecký sociológ, filozof politiky a politik
 ⌂ 
diel
časť (celku)
 ⌂ 
dielo
niečo, čo je vypracované, výsledok námahy, namáhavej práce; výtvor, výsledok tvorby; artefakt, ktorý je odlišný od toho, čo v realite zatiaľ existuje. Je to nová umelá realita
 ⌂ 
dielo hudobné
umelecké dielo, ktoré vzniklo ako výsledok tvorivej činnosti skladateľa
 ⌂ 
dielo umelecké
dielový umelecký výtvor, ktorý je výsledkom zvláštnych umeleckých tvorivých schopností autorov
 ⌂ 
dobro
filoz.
súčasť predmetu etiky PSF FČ
 ⌂ 
dôsledok logický
log.
vzťah logického vyplývania medzi výrokmi závislý od ich logického obsahu
 ⌂ 
družica prirodzená
prirodzený satelit, obežnica – prírodné vesmírne teleso obiehajúce okolo iného vesmírneho telesa, napríklad planéty alebo hviezdy; najznámejšie prirodzené družice sú mesiace
 ⌂ 
dynamika (fyzika)
náuka o pohybe a o silách, ktoré pôsobia na pohybujúcu sa hmotu
::
fyzika
 ⌂ 
dynamika (veda literárna)
živosť; prudký dejový spád
 ⌂ 
dysploidia (genetika)
gr., genet.
aneuploidia, stav, pri ktorom v chromozómovej súprave niektoré chromozómy chýbajú, alebo ich je navyše
 ⌂ 
dyspnoe (medicína)
gr., med.
dýchavičnosť, záduch, astma
 ⌂ 
dyspnoický (medicína)
gr., med.
záduchový, dýchavičný
 ⌂ 
dyspraxia (medicína)
gr., med.
čiastočná porucha hybnosti orgánov
 ⌂ 
dysprózium (chémia)
gr.>lat., chem.
zn. Dy; lesklý kov, prvok vzácnych zemín
 ⌂ 
dystokia (medicína)
nepravidelný pôrod
 ⌂ 
E Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
e (hudba)
tretí tón hudobnej abecedy
 ⌂ 
Eagleton, Terry (1943– )
marxist. filoz., lit. ved.
britský marxistický filozof a literárny teoretik
 ⌂ 
Ebro
rieka v severovýchodnom Španielsku ústiaca do Stredozemného mora
 ⌂ 
edukológia
lat.+gr.
veda o výchove a vzdelávaní
 ⌂ 
ekonómia
gr.
 – ekonomická veda, hospodárska veda – veda o hospodárstve
 ⌂ 
entita
lat.
to, čo existuje, hoci len ako abstrakcia
 ⌂ 
entita (filozofia)
filoz.
bližšie neurčený, skutočný al. domnelý útvar, všetko, čo je predmetom myslenia
 ⌂ 
entita (fyzika)
fyz.
základný objekt fyzikálneho skúmania, ako sú častica, jadro, atóm a pod.
 ⌂ 
entita fyzická
hmotná alebo telesná entita
 ⌂ 
entita fyzikálna
entita (fyzika)
 ⌂ 
Európska únia
 ⌂ 
Eurázia
najväčší kontinent Zeme, ktorý tvoria svetadiely Európa a Ázia; od Afriky ju oddeľuje Stredozemné more
 ⌂ 
Európa
západná časť Eurázie
::
Európska únia, Spojené štáty európske
 ⌂ 
Európa stredná
časť Európy, ktorá leží medzi východnou a západnou Európou sW
Slovenská republika, Slovensko
 ⌂ 
Európa východná
východná časť Európy (východne od strednej Európy)
 ⌂ 
Európska únia
(EÚ) integračné zoskupenie, ktoré od posledného rozšírenia v roku 2013 tvorí 28 členských štátov s celkovým počtom 503,7 miliónov obyvateľov (približne 8 % svetovej populácie) sW
 ⌂ 
F Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
f (hudba)
štvrtý tón hudobnej abecedy
 ⌂ 
Faberová, Sandra Moore (1944– )
kozmol., filoz.
americká kozmologička a filozofka
 ⌂ 
fetus
lat., med.
fétus, plod, zárodok
 ⌂ 
fétus
lat., biol.
zárodok cicavcov; embryo, plod, zárodok
 ⌂ 
fialka
jarná rastlina s tmavofialovými voňavými kvietkami
 ⌂ 
fialka (botanika)
 – lat. Viola – rod z čeľade fialkovitých zahrnujúci jednoročné i trváce rastiny nízkeho vzrastu, často so zakoreňujúcimi poplazmi, modrými a dlhostopkatými päťlupienkovými fialovými, modrými, bielymi al. žltými kvetmi, napr. fialka voňavá (Viola odorata), fialka trojfarebná (Viola tricolor)
::
botanika
 ⌂ 
filozof
individuálny subjekt filozofického osvojovania si sveta
 ⌂ 
filozofoféma
gr., filoz.
štrukturálna zložka filozofie, tvorená jedným filozofickým významovým útvarom, napríklad filozofickým pojmov, alebo celým komplexom významových útvarov a ich tvorcov (filozofov), napríklad filozofické učenie, škola, smer; filozoféma je entita tvoriaca súčasť predmetu metafilozofie PSF FČ
 ⌂ 
filozofia
gr.
sebareflexívna činnosť odhaľovania, skúmania a rozširovania predpokladov premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo a ľudského indivídua na jeho člena vyúsťujúca (prinajmenšom v zámere jej nositeľov – filozofov) do usporiadanej sústavy filozofém PSF FČ
 ⌂ 
filozofia analytická
filoz.
smer filozofie 20. a 21. stor. pristupujúca k nastoľovaniu a riešeniu filozofických problémov z analýzy jazyka
::
analyzandum (f. a.), výrok analytický (f. a.)
 ⌂ 
filozofia antická
filoz.
filozofia starovekého Grécka a Ríma – prvá etapa a základ európskej filozofie, súčasť starovekej filozofie, ktorá existovala v časovom intervale antiky PSF FČ
::
mienka (f. a.), škola milétska
 ⌂ 
forma logická
log.
spôsob vytvorenia, vyjadrenia a spojenia myšlienok alebo ich častí v procese poznania
 ⌂ 
forma substanciálna
filoz., met.
podstatný tvar, bytostná časť veci, jej činný princíp, spôsobujúci, že vec je tým, čím je, že je to vec určitého druhu, určitej prirodzenosti; pri zmene veci sa jedna jej substanciálna forma meni na inú alebo iné; veci sa odlišujú druhovo vzhľadom k ich substanciálnej forme; substanciálna forma tvorí vedno s prvou látkou podstatu veci ako nositeľku jej vlastností
 ⌂ 
formálne
lat., filoz., log., metodolog.
zamerané primárne na výskum formy; skúmajúce štruktúry v relatívnej nezávislosti od obsahu; zohľadňujúce iba druh a usporiadanie symbolov
 ⌂ 
Freud, Sigmund (1856–1939)
psychoanal., med.
rakúsky lekár a psychológ, zakladateľ psychoanalýzy
::
obava (F., S.), strach (F., S,), úzkosť (F., S.)
 ⌂ 
fthora
gr. filoz.
φθορά zánik
 ⌂ 
fykológia
gr.
algológia
 ⌂ 
fyzika
prírodná veda skúmajúca zákony štruktúry, pohybu a vývoja pôvodne neživých foriem hmoty (v súčasnosti i jej živých foriem a vedomia); na základe pozorovania a kvantitatívneho merania vedie k odhaľovaniu, matematickej formulácii a praktickému technickému využitiu základných prírodných zákonov
::
aerodynamika, dynamika (fyzika), hodnota veličiny fyzikálnej, jednotka hmotnostná atómová, veličina fyzikálna
 ⌂ 
fyzika kvantová
jedna z hlavných súčastí súčasnej fyziky, ktorá využíva aparát kvantovej teórie
::
princíp neurčitosti Heidenbergov
 ⌂ 
G Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
g (hudba)
piaty tón hudobnej abecedy
 ⌂ 
Ganser, Daniele (1972– )
hist., geostrat.
švajčiarsky historik a geostratég, mierový aktivista
 ⌂ 
geopolitika
gr., geopol.
transdisciplinárna veda o vplyve prírodných podmienok na zahraničnú politiku štátov
 ⌂ 
geostratégia
gr., geopol.
cieľavedomé konanie zamerané na získanie a udržanie nadvlády nad geostrategickými regiónmi sveta
 ⌂ 
Gilbert de La Porré (ok. 1080 –1154)
fr. filoz., str. filoz., schol. filoz.
– Gilbertus Porretanus – francúzsky filozof, žiak Bernarda zo Chartre, predstaviteľ racionalistckého realizmu
 ⌂ 
glosár
gr. > lat.
abecedný zoznam jazykových jednotiek (slov, slovných spojení atď.) s pripojením stručného výkladu ich významu
 ⌂ 
glosár (lingvistika)
abecedný zoznam slov doložených v starej pamiatke alebo v staršom literárnom texte
 ⌂ 
gradualizmus
lat.
postupnosť jednotlivých krokov
 ⌂ 
grupovanie (Piaget, J.)
psychol.
prekonanie centrácie na zvláštny stav predmetu a nástup sústavnej decentrácie, kedy sa už myslenie nepripútava k zvláštnym stavom predmetu, ale sleduje jeho transformácie
 ⌂ 
grupovanie (psychológia myslenia)
psychol.
uchopovanie podstaty v meniacej sa veci
 ⌂ 
H Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
h (hudba)
siedmy tón hudobnej abecedy
 ⌂ 
háj
les menšej rozlohy
 ⌂ 
harmonia
gr.
ἁρμονία súzvuk, harmónia, súlad, hudba; škála
 ⌂ 
Heidegger, Martin (1889–1976)
filoz., fenom., ontol.
nemecký fenomenologický filozof a ontológ SEP
 ⌂ 
Heim, Karl (1874–1958)
prost. teol.
nemecký protestantský teológ
::
1874, 1958
 ⌂ 
Hermite, Charles (1822–1901)
mat.
francúzsky matematik, ktorý dosiahol významné výsledky v matematickej analýze
::
1822, 1901
 ⌂ 
Hiberus
rieka Iber, dnešné Ebro v severovýchodnom Španielsku ústiace do Stredozemného mora
 ⌂ 
hodnota veličiny fyzikálnej
súčin číselnej hodnoty fyzikálnej veličiny {X} a meracej jednotky fyzikálnej veličiny [X]: X = {X}[X], napríklad F = 5 N, kde F označuje silu, 5 označuje jej číslenú hodnotu a N jej meraciu jednotku; číslená hodnota je kvantitatívna črta fyzikálnej veličiny a meracia jednotka je kvalitatívna črta fyzikálnej veličiny charakterizujúca jej druh
::
fyzika, veličina fyzikálna
 ⌂ 
Homér (9. – 8. stor. pr. n. l.)
gr. mytol.
grécky básnik, autor eposov Ilias a Odysea, podľa ktorého prapríčinou sveta je Noc (gr. Nyx)
::
Noc (H.), svet (H.), Tetis (H.)
 ⌂ 
homou
gr. filoz.
ὁμοῦ, Parmenides zároveň, súčasne, naraz
 ⌂ 
homou pán
gr. filoz.
ὁμοῦ πᾶν, Parmenides celé naraz, všetko zároveň
 ⌂ 
hospodárstvo
ekon.
výroba, rozdeľovanie, výmena a spotreba statkov
 ⌂ 
hospodárstvo národné
ekon.
súhrn individuálnych, samostatných hospodárstiev v určitom štáte, ktoré sú vplyvom spoločenskej deľby práce od seba závislé
 ⌂ 
hospodárstvo národné (ekonómia)
– ekonomika – celok (spojenie) dvoch štruktúrnych častí – makroekonomiky a mikroekonomiky
 ⌂ 
hovorenie
vytváranie hovorených textov v prirodzenom jazyku; utváranie radu za sebou nasledujúcich navzájom odlišných artikulovaných zvukov
 ⌂ 
hudba
umenie alebo výumeňujúcno tvorené súborom hudobnoprodukčných, hudobnointerpretačných a hudobnorecepčných aktivít kreatívne (re)produkujúcich estetický potenciál akustického materiálu
::
abeceda hudobná, myslenie hudobné
 ⌂ 
hviezda
plazmové (plynné), približne guľovité teleso vo vesmíre, ktoré má vlastný zdroj viditeľného žiarenia, drží ho pokope jeho vlastná gravitácia a má hmotnosť 0,08 až 300 hmotností Slnka sW
 ⌂ 
hypersonika
gr.+lat., fyz.
odbor aerodynamiky, ktorého predmetom je dynamika plynov za vysokých nadzvukových rýchlostí. Predel medzi bežnými nadzvukovými a hypersonickými rýchlosťami nie je ostrý a zvyčajne sa stanovuje na Mach 5
 ⌂ 
CH Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Chargaff, Erwin (1905–2002)
biochem., filoz.
rakúsko-americký biochemik a filozof
 ⌂ 
chémia
gr.
prírodná veda skúmajúca zloženie a vlastnosti látok, zákonitosti a príčiny ich premien a javy, ktoré vznikajú pri týchto premenách
::
štruktúra (chémia)
 ⌂ 
chóra
gr. filoz..
χώρα priestor, miesto, kraj, zem
 ⌂ 
chórismos
gr. filoz.
χωρισμός predel, oddelenie, odlúčenie, priepasť
 ⌂ 
chyba logická
log.
chyba podmienená nesprávnym postupom myslenia pri usudzovaní | myslenie, usudzovanie
 ⌂ 
I Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Iber
hist.
príslušník starovekého národa žijúceho pri rieke Iber
 ⌂ 
idea absolútna (Hegel, G. W. F.)
filoz.
absolútno vo svojom najkonkrétnejšom určení
 ⌂ 
idealizmus absolútny
filoz.
filozofické učenie, podľa ktorého je totalita bytia v jeho celku alebo absolútna substancia subjektom nadindividuálnej povahy, nekonečným a sprostredkúvaným výlučne samým sebou
 ⌂ 
impérium
lat.
veľký alebo najväčší/najmocnejší štátny útvar, ríša
 ⌂ 
Irigarayová, Luce (1932– )
filoz., psychoanal., femin.
francúzska filozofka, psychoanalytička a feministka
 ⌂ 
inštitúcia kamenná
inštitúcia existujúca v reálnom priestore, budove ap., klasická, stála, na rozdiel od internetovej alebo virtuálnej
 ⌂ 
J Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Jakobson, Roman Osipovič (1896–1982)
lingv., lit. ved.
rusko-americký jazykovedec a literárny vedec
 ⌂ 
jav ekonomický (ekonómia)
prvok hospodárstva, ktorý sa dá vysvetľovať ekonomickou vedou
 ⌂ 
jav chemický
jav, ktorý vzniká pri premene látoky, a ktorý je súčasťou predmetu chémie | chémia
 ⌂ 
jazyk formalizovaný
log.
kalkul s určitou interpretáciou
 ⌂ 
jednotka hmotnostná atómová
– u – jednotka hmotnosti, ktorá sa používa v atomistike a definuje sa ako jedna dvanástina hmotnosti atómu nuklidu .
::
fyzika
 ⌂ 
K Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
kairos
gr. filoz.
okamih
 ⌂ 
Kant, Immanuel (1724–1804)
nem. filoz., osviet. filoz.
nemecký transcendentalistický filozof, osvietenec PSF FČ
::
1724, a posteriori (K., I.), skúmanie transcendentálne (K, I.)
 ⌂ 
Kapitulská ulica v Bratislave
jedna z najstarších a najkrajších uličiek bratislavského Starého Mesta
::
Bratislava
 ⌂ 
konkrétne
lat., filoz.
prepojené, mnohostranné, rozvinuté
 ⌂ 
konkrétne (Hegel, G. W. F.)
filoz.
zmyslovo daná mnohotvárnosť
 ⌂ 
krajina
politicky vymedzené územie, štát al. jeho súčasť; územie (ako zemepisná oblasť)
 ⌂ 
L Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
La Mettrie, Julien Offroy de (1707–1751)
fr. filoz., material.
francúzsky filozof a lekár, mechanistický materialista
 ⌂ 
Lambert, Johann Heinrich (1728–1777)
nem. filoz., fyz., astron., mat.
nemecký filozof, fyzik, astronóm a matematik, najvýznamnejší predchodca I. Kanta v oblasti kritiky poznania a kozmológie
::
1728
 ⌂ 
lavoro eternamente aperto
tal.
večne otvorená práca al. dielo
 ⌂ 
logika
log.
veda o formách a zákonoch správneho usudzovania
::
myslenie (logika)
 ⌂ 
logika formálna
log.
náuka o formách a zákonoch správneho usudzovania
 ⌂ 
logika výroková
log.
teória logických spojok
 ⌂ 
M Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
macrogenitosomia praecox
med.
predčasná makrogenitosómia | predčasný
 ⌂ 
makrogenitosómia
gr., med.
pohlavné dospievanie
 ⌂ 
makros
gr.
veľký
 ⌂ 
matematika
gr., mat.
veda o matematických objektoch, operáciách s matematickými objektmi a reláciách medzi matematickými objektmi
 ⌂ 
McTaggart, John (1866–1925)
brit. filoz., novohegl.
britský filozof, novoheglovec
 ⌂ 
medicína
lat.
lekárska veda a umenie, lekárstvo, súbor odborov, ktorých cieľom je chrániť a zlepšovať zdravie ľudí, predchádzať vzniku a šíreniu chorôb a liečiť chorých
 ⌂ 
mechanizmus zobrazovací umenia (Albrecht, J.)
mechanizmus najlepšie odhaľujúci to, čo človek čerpá zo svojho prostredia a ako toto prostredie pretavuje pri umeleckom prehodnocovaní; spôsob umeleckého stvárňovania „zviditeľňuje“ elementy, relačné väzby a postupy zobrazovacieho procesu, hoci inak jestvujú vo vedomí človeka nepstrehnuteľne PSF FČ
::
Albrecht, J.
 ⌂ 
metóda merania priama
metóda merania, pri ktorej sa hodnota veličiny odčituje priamo na stupnici meradla
 ⌂ 
mienka (filozofia antická)
nehodnoverné, subjektívne poznatky na rozdiel od hodnoverných poznatkov alebo pravdy
::
filozofia antická
 ⌂ 
miera
filoz.
organická jednota kvalitatívnej a kvantitatívnej určenosti entity
 ⌂ 
Mill, John Stuart (1806–1873)
brit. filoz.
britský filozof, logik a ekonóm, predstaviteľ prvej etapy vývinu pozitivizmu
::
1806
 ⌂ 
mímánsa
ind. filoz.
p. púrva-mímánsa
 ⌂ 
mladohegelizmus
nem. filoz.
filozoféma nemeckej filozofie 19. storočia tvorená súborom významových útvarov, ktoré boli výsledkom kritickej konfrontácie s Hegelovým učením zľava; jej vznik iniciovala kniha D. Straussa Život Ježišov (1835); k mladohegelevom sa hlásili A. Ruge, B. Bauer, L. Feuerbach
 ⌂ 
myslenie (asocianizmus)
psychol.
asociácia predstáv
 ⌂ 
myslenie (logika)
log.
operácia s pojmami, súdmi a úsudkami
::
logika
 ⌂ 
myslenie (psychológia celostná)
psychol.
uvedomovanie si vzťahov umožnené vhľadom
 ⌂ 
myslenie hudobné
umelecké myslenie vo sfére hudby, myslenie hudbou
 ⌂ 
myslenie hudobné (Riemann, H.)
myslenie v predstavách
 ⌂ 
myslenie hudobné (Zich, O.)
proces uvedomovania si hudobných štruktúr analytickou a syntetickou aktivitou, pričom tu dochádza k reštrukturalizácii (počujeme tóny, ale ich dopĺňame vzájomnými vzťahmi a vzťahmi týchto vzťahov) a k odhaleniu (semioticky s J. Volekom povedané) syntaxe hudobného superznaku
 ⌂ 
myslenie umelecké
názorné myslenie, myslenie v obrazoch, zakladajúce sa na asociáciách, porovnávaní, zovšeobecňovaní prostredníctvom jedinečného, konkrétneho, zmyslovo názorného (typizácii), napr. hudobné myslenie
 ⌂ 
N Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Noc (Homér)
gr. mytol.
 – gr. Nyx – prapríčina sveta, ktorá sa pôvodne prejavuje ako pramore zvané Okeanos
::
Homér
 ⌂ 
Nozick, Robert (1938–2002)
polit. filoz., epistem.
americký politický filozof a epistemológ
 ⌂ 
O Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
obava (Freud, S.)
psychoanal.
predpokladá konkrétny objekt, ktorého sa bojíme
::
Freud, S.
Occam, William (asi 1285 – asi 1348)
str. filoz., str. teol., schol.
anglický scholastický filozof a teológ
 ⌂ 
ódé
gr. filoz.
ᾠδή spev, pieseň, báseň
 ⌂ 
Okeanos (Homér)
gr. mytol.
pramore, pôvodný prejav Noci; z Okeanu sa zrodila Tetis
::
Homér
 ⌂ 
operácia myšlienková
prvok alebo krok myšlienkového postupu, ako napr. porovnávanie, rozlišovanie, analýza, syntéza, abstrakcia, generalizácia
 ⌂ 
osvojovanie si
prijímanie, prisvojovanie si, preberanie do vlastníctva; prijímanie za svoje, navykanie si
 ⌂ 
osvojovanie si sveta človekom
interakcia človeka a sveta v náboženskej, umeleckej, filozofickej, vedeckej, každodennoživotnej, praktickej forme
 ⌂ 
osvojovanie si sveta človekom filozofické
forma osvojovania si sveta človekom vyznačujúca sa systematickým a cieľavedomým produkovaním filozofických významových útvarov týkajúcich sa podstaty vecí a ich unikajúcnostných aspektov (tajomstva) pri kontinuálnej sebareflexii subjektu tejto produkcie –filozofa alebo ich istého zoskupenia (filozofickej školy. smeru); filozofické osvojovanie si sveta človekom tvorí procesuálny aspekt filozofie
 ⌂ 
otázka kapciózna
 – zákerná otázka – klamlivá otázka úmyselne formulovaná tak, aby vypočúvaný nepoznal jej pravý zmysel a bol proti svojej vôli privedený k výpovedi, ktorú by inak neurobil
 ⌂ 
P Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Pachelbel, Johann (1653–1706)
nem. hud., barok. hud.
nemecký hudobný skladateľ, vynikajúci organista, predchodca J. S. Bacha
 ⌂ 
Pain, Thomas (1737–1809)
filoz.
britsko-americký filozof a politický mysliteľ
 ⌂ 
pán a vládca prírody
filoz., Descartes
človek s novou technickou a fyzickou vládou nad prírodou
  ⌂ 
Panónsky háj
časť Šúru tvorená riedkym dubovobrestovým lesom, v ktorom sa zachovala vzácna xerotermná vegetácia
 ⌂ 
petitio principii
lat., log.
chyba v dôkaze: záver sa robí z tvrdenia, ktoré samo ešte treba dokázať
 ⌂ 
plazma (fyzika)
vysoko ionizovaný plyn, zložený z iónov, elektrónov (a prípadne neutrálnych atómov a molekúl), ktorá vzniká odtrhnutím elektrónov z elektrónového obalu atómov plynu, alebo roztrhnutím molekúl (ionizáciou); zvyčajne sa považuje za ďalšie skupenstvo hmoty
 ⌂ 
politika
gr.
činnosť zameraná na dosiahnutie alebo udržanie štátnej alebo obecnej moci
 ⌂ 
politika hospodárska (ekonómia)
ekon.
politika štátu alebo vlády, spočívajúca v navrhovaní a realizácii súboru opatrení zabezpečujúcich základné ekonomické ciele spoločnosti, relatívnu stabilitu ekonomického vývoja a ekonomického rastu
 ⌂ 
politológia
gr.
veda o politike
 ⌂ 
poľnohospodárstvo
ekon.
odvetvie hospodárstva zabezpečujúce výživu obyvateľatva
 ⌂ 
poznanie absolútne
filoz.
stav vedomia, ktoré dosiahlo bytie zajedno so skutočnosťou
 ⌂ 
pôrod
vypudenie plodu s plodovými obalmiz tela matky
::
dystokia (medicína)
 ⌂ 
praecox
lat., med.
predčasný
 ⌂ 
pravda faktová (Leibniz, G. W.)
– pravda faktu – pravda vyplývajúca zo zhody so stavom vecí; platí len v niektorom z možných svetov
 ⌂ 
pravda logická (Leibniz, G. W.)
– pravda rozumu, nevyhnutná pravda – pravda vyplývajúca zo zákonov logiky; platí vo všetkých možných (logicky si neodporujúcich) svetoch
 ⌂ 
prejavovanie sa
ukazovanie sa, vychádzanie najavo
 ⌂ 
premenná ekonomická (ekonómia)
ekon.
kvantitatívny aspekt ekonomických javov, napr. ceny, objem výroby, kapitál, výdaje, dôchodky
 ⌂ 
princíp antropický
prednaznačenosť inteligentného života v štruktúre vesmíru
 ⌂ 
princíp neurčitosti Heisenbergov
základný prredpoklad kvantovej fyziky, podľa ktorého sa ľubovoľný fyzikálny systém nemôže nachádzať v takom stave, v ktorom by dve združené veličiny, napríklad súradnica a hybnosť, mali svoje hodnoty určené s absolútnou presnosťou
::
fyzika kvantová
 ⌂ 
príroda
súhrn prírodnín alebo všetkých vecí a javov na svete, ktoré nevznikli zámernou ľudskou činnosťou; súčasť predmetu prírodnej vedy
 ⌂ 
pseudos
gr. filoz.
ψεῦδος lož, nepravda
 ⌂ 
psyché
gr. filoz.
ψυχή  duša
 ⌂ 
púrva-mímánsa
sa., ind. filoz.
ortodoxný systém indickej filozofie, podľa ktorého však védy nie sú zjavením v úplnom zmysle slova a v nich obsiahnuté tvrdenia si vyžadujú logické zdôvodnenie
 ⌂ 
Q Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Quine, Willard Van Orman (1908–2000)
analyt. filoz., log.
americký analytický filozof a logik
 ⌂ 
R Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Rádhakrišnan, Sarvapalli (1888–1975)
ind. filoz., polit.
indický filozof a štátnik
 ⌂ 
ratio agendi
lat.
princíp, príčina konania | konanie
 ⌂ 
rastlina
bot.
organizmus obyčajne s listami a kvetmi čerpajúci výživu zo zeme alebo z vody
 ⌂ 
rastliny
bot., biol.
predmet botaniky; autotrofné organizmy, ktoré vo všeobecnosti vytvárajú z anorganických látok za účasti rastlinných farbív a vplyvom slnečnej energie organické látky; len malá časť (huby, plesne, slizovky) sa živí heterotrofne; rastliny sú zdrojom výživy heterotrofných organizmov
::
botanika
 ⌂ 
Ruská ríša
ruský štát do roku 1917; názov zaviedol Peter I. Veľký v roku 1721
Rusko
najväčšia krajina sveta, ktorá leží vo východnej Európe, západnej a severnej Ázii, pri Baltskom a Čiernom mori a pri Severnom ľadovom oceáne a Tichom oceáne
 ⌂ 
S Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
sacrificium intellectus
lat.
obetovanie rozumu alebo zrieknutie sa vlastného uvažovania
 ⌂ 
Sallis, John (1938– )
amer. filoz., fenom.
americký fenomenologický filozof
 ⌂ 
sedemuholník (matematika)
mat.
mnohouholník so siedmimi stranami
 ⌂ 
sekans
lat., geom., mat.
pomer prepony k priľahlej strane
 ⌂ 
sémantika logická
log.
časť metalogiky skúmajúca interpretácie logických kalkulov
 ⌂ 
sieť (matematika)
mat.
povrch telesa rozvinutý do roviny | rovina
 ⌂ 
sigma (matematika)
mat.
písmeno gréckej abecedy (σ, Σ)
 ⌂ 
skúmanie transcendentálne (Kant, I.)
skúmanie možností poznávania a priori
::
Kant, I.
 ⌂ 
skupenstvo
– stav – konkrétna forma látky vyznačujúca sa predovšetkým usporiadaním svojich častíc a prejavujúca sa typickými vlastnosťami: pevnosťou, kvapalnosťou alebo plynnosťou či novšie kryštalickosťou alebo amorfnosťou
 ⌂ 
Slnko
centrálna hviezda slnečnej sústavy a jediná hviezda tejto planetárnej sústavy sW
 ⌂ 
Slovenská republika
vnútrozemský štát v strednej Európe
::
Bratislava
 ⌂ 
Slovensko
krajina v strednej Európe
::
Bratislava
 ⌂ 
Slovensko západné
západná časť Slovenska sW
 ⌂ 
slovník
súpis jazykových jednotiek alebo hesiel
 ⌂ 
služba žiaduca (ekonómia)
ekon.
sloužba, po ktorej existuje dopyt
 ⌂ 
Spojené štáty európske
forma zjednotenia Európy do formy superštátu, s ktorej ideou prišiel v roku 1923 rakúsky gróf Coudenhove-Kalergi na základe rozpracovania myšlienky zjednotenia Európy (Europaidee)
::
Európa
 ⌂ 
spojka
predmet al. jav niečo spájajúci
 ⌂ 
spojka (ligvistika)
neohybné slovo vyjadrujúce syntaktické vzťahy medzi vetnými členmi a vetami
 ⌂ 
spoločnosť
časť reality tvorená súhrnom ľudí na istom stupni historického vývoja; skupina ľudí, ktorá sa utvára v účelnom spolužití a spolupráci, na základe konvencie, zmluvy, rovnakých záujmov; súčasť predmetu spoločenskej vedy
 ⌂ 
SR
Slovenská republika
 ⌂ 
Staré Mesto v Bratislave
mestská časť Bratislavy, v ktorej sa nachádza historické centrum mesta, nábrežie Dunaja a hradný vrch
::
Kapitulská ul. v B.
 ⌂ 
statok hospodársky (ekonómia)
ekon.
tovar alebo služba určená na uspokojovanie potreby, žiaduca a k dispozícii len v obmedzenom množstve
 ⌂ 
stavebníctvo
hospodárske odvetvie zaoberajúce sa stavebnou činnosťou a výrobou stavebého materiálu
 ⌂ 
strach (Freud, S,)
psychoanal.
 – nem. Schreck – stav, ktorý nastane naraz, keď človek upadne do nebezpečenstva nepripravený; dôraz je tu na faktore prekvapenia; strach charakterizuje nepripravenosť na nebezpečenstvo; strach je určujúcou podmienkou traumatickej neurózy (neurózy strachu, nem. Schreckneurose)
::
Freud, S.
 ⌂ 
Stredozemné more
vnútorné more Atlantického oceánu medzi Euráziou a Afrikou
 ⌂ 
stroj
technický systém alebo zariadenie, ktoré mení jeden druh energie na iný, uľahčuje alebo nahradzuje ľudskú prácu PSF MČ
 ⌂ 
sústava slnečná
planetárna sústava hviezdy Slnko
 ⌂ 
Svätý Jur
mesto na Slovensku ležiace v Bratislavskom kraji
 ⌂ 
svet
vyjavujúcno sa entít, všetko existujúce tak v prírode, ako aj v spoločnosti a v našom vedomí
 ⌂ 
svet (Homér)
gr. mytol.
sa zrodil z Noci (gr. Nyx)
::
Homér
 ⌂ 
systém hospodársky (ekonómia)
ekon.
reálny objekt, ktorý je súčasťou predmetu ekonómie, hospodárskej politiky, ..., a tvorí ho jednota mikroekonomickej a makroekonomickej štruktúry
 ⌂ 
Š Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
škola milétska
filoz.
 – iónska škola – najstaršia filozofická škola v Grécku, ku ktorej patrí Táles, Anaximandros, Anaximenes a ktorá stojí na začiatku prvej etapy vývinu antickej filozofie
 ⌂ 
Španielsko severovýchodné
severovýchodná časť Španielska, kde je o. i. aj rieka Ebro
 ⌂ 
Špet, Gustav Gustavovič (1879–1937)
fenom., rus. filoz.
ruský fenomenologický filozof
 ⌂ 
štruktúra
lat.
spôsob zloženia, (vnútorné) usporiadanie
 ⌂ 
štruktúra (chémia)
vzájomná väzba atómov alebo atómových skupín
::
chémia
 ⌂ 
Šúr (národná prírodná rezervácia)
lokalita v katastrálnom území obce Svätý Jur; predmetom ochrany je mokraď s výskytom vzácnej flóry a fauny v prostredí izolovaného zvyšku pôvodného barinato-slatinného jelšového lesa s rašeliniskom; súčasťou je riedky dubovobrestový les nazývaný Panónsky háj
 ⌂ 
T Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
teleso plazmové
teleso tvorené plazmou
 ⌂ 
teória politiky hospodárskej
ekon.
časť ekonómie, ktorej predmetom je hospodárska politika
 ⌂ 
Tetis (Homér)
gr. mytol.
životodarná sila zrodená z Okeanu
::
Homér
 ⌂ 
Tinbergen, Jan (1815–1888)
ekon.
holandský ekonóm, predstaviteľ ekonometrie
 ⌂ 
tode ti
gr. filoz.
τόδε τι toto tu, jednotlivina
 ⌂ 
tón
gr.
zvuk určitej frekvencie, pri ktorom je časová závislosť akustického pretlaku zvukového vlnenia sínusová
 ⌂ 
tón (hudba)
najmenší prvok hudobného diela definovaný výškou tónu, silou tónu, farbou tónu a dĺžkou tónu
 ⌂ 
Tondl, Ladislav (1924–2015)
sémant., log., filoz. vedy
český sémantik a logik, filozof vedy
 ⌂ 
totum pro parte
lat.
celok za časť
 ⌂ 
tú agathou idea
gr. filoz.
τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα idea dobra
 ⌂ 
tovar žiaduci (ekonómia)
ekon.
tovar, po ktorom existuje dopyt
 ⌂ 
U Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
ú mallon
gr. filoz.
οὐ μᾶλλον nie skôr, o nič viac
 ⌂ 
Ueberweg, Friedrich (1826–1871)
dej. filoz.
nemecký historik filozofie
 ⌂ 
ukazovanie sa
dávanie sa vidieť, predvádzanie sa, predkladanie sa
 ⌂ 
umenie
schopnosť tvorby a tvorivého ovládania alebo prístupu
::
umenie výtvarné
 ⌂ 
umenie výtvarné
výtvarníctvo ‒ druh umenie, do ktorého sa zvyčajne zaraďuje sochárstvo, maliarstvo a grafika; zvykne sa sem zaraďovať aj kresba, dizajn, architektúra, umelecké remeslá; predmet vedy o výtvarnom umení
::
umenie
 ⌂ 
uspokovanie potreby (ekonómia)
ekon.
konečné použitie hospodárskeho statku
 ⌂ 
útvar
prirodzený celok (al. jeho časť) majúci istú štruktúru
 ⌂ 
útvar významový
prvok významového univerza konštituujúci sa v procese manifestácie sveta v ľudskom vedomí
 ⌂ 
útvar významový filozofický
prvok filozofického významového univerza konštituujúci sa v procese filozofického skúmania sveta a realizátora tohto skúmania – filozofa/filozofov
územie
ohraničená časť zemského povrchu
 ⌂ 
úzkosť (Freud, S.)
psychoanal.
 – nem. Angst – stav vyznačujúci sa očakávaním nebezpečenstva a prípravou naň, aj keď je neznáme
::
Freud, Sigmund (1856–1939)
 ⌂ 
V Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
veda
systém poznatkov a spôsobov ich získavania
::
biológia, fyzika, chémia, matematika
 ⌂ 
veda ekonomická
ekon.
ekonómia
 ⌂ 
veda lekárska
medicína
 ⌂ 
veda literárna
veda o literatúre
 ⌂ 
veda prírodná
veda (presnejšie: otvorený súbor vied) o prírode; zahrnuje fyziku, chémiu, biológiu
 ⌂ 
veda spoločenská
veda (presnejšie: otvorený súbor vied) o spoločnosti
 ⌂ 
veličina fyzikálna
merateľná vlastnosť fyzikálneho objektu, napríklad hmotnosť, čas, sila, hustota; označuje sa dohodnutou značkou, napríklad hmotnosť m, čas t, sila F, hustota ρ
::
fyzika, hodnota veličiny fyzikálnej
 ⌂ 
vetník
zbierka (jednoduchých) viet, častí viet al. slovných spojení
 ⌂ 
vivere militare est
lat., Seneca
žiť znamená bojovať
 ⌂ 
Voegelin, Eric (1901–1985)
polit. filoz.
americko-nemecký politický filozof
 ⌂ 
vyjavujúcno sa
prejavovanie sa
 ⌂ 
výrok analytický (filozofia analytická)
výrok, ktorého pravdivostnú hodnotu možno určiť analýzou jeho významu
::
filozofia analytická
 ⌂ 
výtvarníctvo
výtvarné umenie ‒umelecký odbor, ktorý zahŕňa výtvarnú činnosť
 ⌂ 
vývoj myslenia (Piaget, J.)
psychol.
pozostáva z piatich fáz: 1. senzomotorickej (asi do 2 rokov), 2. predpojmovologickej (2–4 roky), 3. názornej (4–7 rokov), 4. konkrétnej (8–11 rokov) a 5. formálnej (12 rokov a vyššie)
 ⌂ 
W Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Weinberg, Steven (1933– )
fyz., kozmol.
americký fyzik a kozmológ
 ⌂ 
X Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Xenofón (asi 430–355 pr. n. l.)
starogr. lit., hist.
starogrécky spisovateľ a historik
 ⌂ 
Y Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Yeats, William Butler (1865–1939)
írs. lit.
írsky spisovateľ
 ⌂ 
Z Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Zem
tretia planéta slnečnej sústavy; jej prirodzenou družicou je Mesiac
::
Eurázia
 ⌂ 
Zigo, Milan (1934–2017)
slov. filoz., dej. filoz.
slovenský filozof, historik filozofie
 ⌂ 
zmysel hudby (Volek, J.)
sa ustavuje umiestňovaním elementárneho znaku v superznaku
 ⌂ 
Ž Glosár Pomocného slovníka filozofa

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
Žello. Ľudovít (1809–1873)
slov. lit.
slovenský spisovateľ
 ⌂ 
život (biológia)
forma pohybu vysokoorganizovanej živej hmoty so schopnosťou reprodukcie a prenášania dedičných znakov na potomstvo; súčasť predmetu biológie
 ⌂ 
Chronológia

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


 ⌂ 
1. storočie pr. n. l.
 ⌂ 
63 pr. n. l. až 14 n. l.: Augustus, G. O. rímsky cisár od 27. pr. n. l.
hist.
 ⌂ 
1. storočie
 ⌂ 
63 pr. n. l. až 14 n. l.: Augustus, G. O. rímsky cisár od 27. pr. n. l.
hist.
 ⌂ 
4. storočie
 ⌂ 
310 až 393: Ausonius, D. M. rímsky básnik
rím. lit.
 ⌂ 
17. storočie
 ⌂ 
1646 až 1716: Leibniz, G. W. nemecký filozof, matematik, právnik, diplomat
nem. filoz.
 ⌂ 
1685 až 1750: Bach, J. S. nemecký hudobný skladateľ
nem. hud., barok. hud.
Bach, J. S.
 ⌂ 
18. storočie
 ⌂ 
1646 až 1716: Leibniz, G. W. nemecký filozof, matematik, právnik, diplomat
nem. filoz.
 ⌂ 
1685 až 1750: Bach, J. S. nemecký hudobný skladateľ
nem. hud., barok. hud.
Bach, J. S.
 ⌂ 
1700: založenie Pruskej akdémie vied
prvým prezidentom sa stáva jej zakladateľ G. W. Leibniz
 ⌂ 
1724 až 1804: Kant, I. nemecký filozof
nem. filoz.
Kant, I.
 ⌂ 
1728 až 1777: Lambert, J. H. nemecký filozof, fyzik, astronóm, matematik
nem. filoz., fyz., astron., mat.
Lambert, J. H.
 ⌂ 
1770 až 1830: Hegel, G. W. F. nemecký filozof
nem. filoz.
 ⌂ 
19. storočie
 ⌂ 
1724 až 1804: Kant, I. nemecký filozof
nem. filoz.
Kant, I.
 ⌂ 
1770 až 1830: Hegel, G. W. F. nemecký filozof
nem. filoz.
 ⌂ 
1806 až 1873: Mill, J. S. britský filozof, logik, ekonóm
brit. filoz.
Mill, J. S.
 ⌂ 
1822 až 1901: Hermite, Ch. francúzsky matematik
mat.
Hermite, Ch.
 ⌂ 
1872 až 1950: Aurobindo indický filozof
ind. filoz.
 ⌂ 
1874 až 1958: Heim, K. nemecký protestantský teológ
protest. teol.
Heim, K.
 ⌂ 
20. storočie
 ⌂ 
1822 až 1901: Hermite, Ch. francúzsky matematik
mat.
Hermite, Ch.
 ⌂ 
1872 až 1950: Aurobindo indický filozof
ind. filoz.
 ⌂ 
1874 až 1958: Heim, K. nemecký protestantský teológ
protest. teol.
Heim, K.
 ⌂ 
1909 až 1968: Landau, L. D. ruský fyzik
fyz.
 ⌂ 
1933: Akihito japonský cisár 1989–
hist.
* Akihito
 ⌂ 
1923: myšlienka Spojených štátov európskych
geopol.
rakúsky gróf Coudenhove-Kalergi na základe rozpracovania idey zjednotenia Európy (Europaidee) prichádza s myšlienkou Spojených štátov európskych
 ⌂ 
1989: nástup na trón japonského cisára Akihita
hist.
Akihito (1933– )
 ⌂ 
21. storočie
 ⌂ 
2004 1. 5.: vstup SR do EÚ
hist.
členstvo SR v
 ⌂ 
2017
sW
 ⌂ 
2018
sW
 ⌂ 
koniec 2. a začiatok 3. decénia 21. storočia: multipolarizácia moci na svete
geopol.
zlom v dejinách ľudstva spôsobený multipolarizáciou moci na svete jej delením medzi tri svetové mocnosti – k doterajším USA sa pridáva Rusko a Čína
 ⌂ 
Skratky použité v Glosári

 #    A    B    C    Č    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N 
 O    P    Q    R    S    Š    T    U    V    W    X    Y    Z    Ž 

 Chronológia 

 Skratky 


_________________________

Ostatné skratky sú zahrnuté v Glosári.

| základné tvary slov
:: odkazy
 ⌂  odkaz na začiatok Glosára

al. alebo
amer. filoz. americká filozofia
analyt. filoz. analytická filozofia
antic. filoz. antická filozofia
astron. astronómia
aW anglická Wikipédia

barok. hud. baroková hudba
bibl. biblistika
biochem. biochémia
biol. biológia
bot. botanika
brit. filoz. britská filozofia

čín. filoz. čínska filozofia

dej. filoz. dejiny filozofie

ekon. ekonómia
epistem. epistemológia
estet. estetika
existencial. existencializmus

femin. feminizmus
fenom. fenomenológia
filoz. filozofia
filoz. vedy filozofia vedy
fr. filoz. francúzska filozofia
fyz. fyzika

genet. genetika
geom. geometria
geopol. geopolitika
gnozeol. gnozeológia
gr. gréčtina
gr. filoz. grécka filozofia
gr. mytol. grécka mytológia

hist. história
hud. hudba

ind. filoz. indická filozofia
írs. lit. írska literatúra

joga výraz používaný aj v joge

kozmol. kozmológia

lat. latinčina
lingv. lingvistika
lit. ved. literárna veda
log. logika

marxist. filoz. marxistická filozofia
mat. matematika
med. medicína
met. metafyzika
metodol. metodológia
myst. mystika

nem. filoz. nemecká filozofia
nem. hud. nemecká hudba
nór. filoz. nórska filozofia

ontol. ontológia
osviet. osvietenstvo
osviet. filoz. osvietenská filozofia

polit. politika
polit. filoz. filozofia politiky
politol. politológia
prekl. prekladateľstvo
prost. teol. protestantská teológia
psychoanal. psychoanalýza
psychol. psychológia

rím. lit. rímska literatúra
rus. filoz. ruská filozofia

sa. sanskrt
sémant. sémantika
SEP Stanford Encyclopedia of Philosophy
schol. scholastika
schol. filoz. shcolastická filozofia
schol. teol. scholastická teológia
slov. filoz. slovenská filozofia
slov. lit. slovenská literatúra
sociol. sociológia
str. filoz. stredoveká filozofia
str. teol. stredoveká teológia
sW slovenská Wikipédia

tal. taliančina
tal. filoz. talianska filozofia
tech. technika

zn. značka

 ⌂ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K o n i e c    g l o s á r a    P S F