Zoznam literatúry


FILMIL

 

Počet položiek: [741]

 

Ajvaz, M., Pauknerová, K. & al.: Spor o proces a událost, Červený Kostelec 2018. [480] :: dianie procesuálne, transdisciplinarita

Anaximandros, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 51 − 55. [574] :: filozofia Anaximandrova

Anaximenes, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 55 − 57. [575]

Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970. [6]

Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina, Bratislava 1973. [7]

Antológia z diel filozofov. III. zv. Patristika a scholastika, Bratislava 1975. [8]

Antológia z diel filozofov. IV. zv. Humanizmus a renesancia, Bratislava 1966. [37]

Antológia z diel filozofov. V. zv. Novoveká empirická a osvietenská filozofia, Bratislava 1967. [38]

Antológia z diel filozofov. VI. zv. Novoveká racionalistická filozofia, Bratislava 1970. [39]

Antológia z diel filozofov. VII. zv. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, Bratislava 1967. [40]

Antológia z diel filozofov. VIII. zv. Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus, Bratislava 1969. [41]

Antológia z diel filozofov. IX. zv. Logický empirizmus a filozofia prírodných vied, Bratislava 1968. [42]

Antológia z diel filozofov. X. zv. Marxisticko-leninská filozofia, Bratislava 1977. [43]

Anzenbacher, A.: Úvod do etiky, Praha 1994. [310]

Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie, Praha 1990. [1]

Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984. [567]

Aristoteles: Druhé analytiky. Organon IV, Praha 1962. [558]

Aristoteles: Etika Nikomachova, Bratislava 1979. [563]

Aristoteles: Fyzika, in: Antológia z diel filozofov 2, Bratislava 1973, s. 71 – 241. [520]

Aristotelés: Fyzika, Praha 1996. [566]

Aristoteles, Kategorie. Organon I, Praha 1958. [555]

Aristotelés: Malá přírodovědná pojednání, in: Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984, s. 315 − 443. [570]

Aristoteles: Metafyzika, in: Antológia z diel filozofov 2, Bratislava 1973, s. 242 – 491. [260]

Aristotelés: O duši, in: Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984, s. 165 − 314. [569]

Aristoteles: O nebi, O vzniku a zániku, Bratislava 1985. [203]

Aristotelés: O paměti a vzpomínání, in: Sorabji, R.: Aristotelés o paměti, Praha 1995, s. 78 − 98. [572]

Aristoteles: O sofistických důkazech. Organon VI, Praha 1978. [560]

Aristoteles: O vyjadřování. Organon II, Praha 1959. [556]

Aristotelés: O vzniku a zániku, in: Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984, s. 37 − 164. [568]

Aristoteles, Politika, Bratislava 1988. [562]

Aristoteles: První analytiky. Organon III, Praha 1961. [557]

Aristoteles: Topiky. Organon V, Praha 1975. [559]

Armstrong, A. H. (vyd.): Filosofie pozdní antiky. Od staré Akademie po Jana Eriugenu, Praha 2002. [47]

Audi, R. (ed.): The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge 1999. [551]

Austin, J. L.: Jak udělat něco slovy, Praha 2000. [451]

 

Bacon, F.: Nové organon, in: Antológia z diel filozofov zv. 4 Humanizmus a renesancia. Bratislava 1966, s. 253 – 306. [143]

Beierwaltes, W.: Platonismus a idealismus, Praha 1996. [524]

Bělohradský, V.: Konzervativní socialismus? Právo 26. 2. 2020 [578]

Benyovszky, L.: Problém bytí v Hegelově filozofii. Studie k dějinám bytí, Praha 1999. [534]

Benyovszky, L. a kol.: Úvod do filosofického myšlení, Plzeň 2007. [72]

Bergson, H.: Filozofické eseje, Bratislava 1970. [74]

Berka, K.: Měření. Pojmy, teorie, problémy, Praha 1977. [75]

Berka, K.: Měření. Pojmy, teorie, problémy, Praha 1977. [75]

Bertalanffy, L. v.: An Outline of General System Theory. The British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 1, No. 2 (Aug., 1950), pp. 134 – 165. [317]

 

Gahér, F.: Logika, in: Fürstová, M. – Trinks, J.: Filozofia, Bratislava 1996, s. 47 – 79. [170]

 

Hegel, G. W. F.: Logika, Bratislava 1961. [65]

 

Lurker, M.: Slovník symbolů, Praha 2005. [318] :: symbolika, symbolológia