Historický typ hlúposti (HTH)

štrukturujúci naše konanie, myslenie, cítenie a chcenie (volenie) vo všetkých modoch osvojovania si sveta počas nástupu druhej axiálnej éry sa realizuje  patentne (zjavne, ľahko pozorovateľne, prístupne, pestro a premenlivo) a latentne (skryto, ťažko odhaliteľne a vyžadujúc si nezriedka až tragického hrdinu). Latentnosť účinkovania súčasného historického typu hlúposti (SHTH) je detegovateľná na nadšenom vítaní výsledkov povedzme demokratických volieb, migrantov, vojen a podobne vedeckými kapacitami, t. j. nielen širokou akademickou verejnosťou, mládežou, médiami či elektorátom.

Trvalé účinky SHTH sa zakotvili v ireverzibilite účinkov civilizácie na prírode, na zdraví ľudského jedinca, na obsahu médií a správaní elít.

SHTH je nevyčerpateľným zdrojom materiálu pre transformačné procesy kultúry druhej axiálnej éry.

Historická poznámka:

Novoveký historický typ hlúposti (NHTH) sa prejavoval napríklad na nezastaviteľnosti tridsaťročnej vojny.

Antický historický typ hlúposti (AHTH) sa prejavoval napr. na dôkladnosti ničenia kultúrneho dedičstva.

Nóvum nášho HTH spočíva napríklad v neodstrániteľnosti pornografie na internete alebo v takých jeho prejavoch, aké sme spomínali v článku o megalománii, v nezastaviteľnosti automobilizmu, turizmu, zločinnosti, v neodstrániteľnosti reklamy, v nostalgickej túžbe po návrate predcovidovej doby atď., a to všetko na pozadí súčasného historického typu racionality.

Filozofická poznámka:

Pojem HTH je vytvorený analogicky k pojmu historického typu racionality (HTR), ako ho podáva povedzme publikácia autorov V. Černík, J. Viceník  E. Višňovský Historické typy racionality (Bratislava, Iris 1997).

22. júla 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Historický typ hlúposti (HTH)