Širokospektrálne fenomény rozkladu civilizácie

v čase zavŕšenia nástupu druhej axiálnej éry svojou pestrosťou a hĺbkou prekračujúce hranice najdivšej fantázie sú prejavom smrti našej civilizácie, nie jej príčinou; príčinou je vyčerpanie jej vývinového potenciálu o. i. a v neposlednom rade v dôsledku vytrvalého, prakticky systematického znecitlivovania človeka k seba samému, k blížnym a k prírode. K pedofílii, k ničeniu prírody, k všestrannému ubližovaniu etc. dochádza dávno predtým, než sa to tzv. odhalí a reflektuje. O takzvanosti odhalenia zla svedčí masovosť a dĺžka časového intervalu siahajúca až do desaťročí jeho konania s evidentným vedomím jednak jeho samotného vykonávateľa počnúc prostým človekom až po profesionála, vysokého duchovného či predstaviteľa decíznej sféry dávno predtým, než si dovolíme o ňom hovoriť.

Kľúčové je naostatok uvedené mlčanie o konaní zla samým pred sebou a pred druhými. Neplatí, že nevieme o konaní zla, ale že nie sme prakticky pripravení a pripravovaní na jeho prerušenie. Moralizovanie a prudérnosť sú skôr indikátory perfídnosti než spustenie jej prerušenia.

21. júna 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Širokospektrálne fenomény rozkladu civilizácie