Anatómia konca civilizácie

v čase zavŕšenia nástupu druhej axiálnej doby ukázala ako jednu z jeho najočividnejších vlastností zbezhraničenie megalomanstva: kto postaví väčšiu loď, priehradu, vyšší mrakodrap, rýchlejší vlak, dlhší most, kto dosiahne vyšší vek, výkon počítača, elektrárne, poľnohospodárskej produkcie, urýchľovača, motora, kto zasadí rýchlejší úder, kto príde s väčšou hrôzou, neuveriteľnejším fejkom, skorším objavom vakcíny, protézou, komplexnejším riešením problémov, väčším alebo menším robotom, lietajúcim aparátom, kto zoskočí z väčšej výšky, kto prenikne do väčšej hĺbky, vzdialenosti vo vesmíre, kto uskutoční masovejšiu demonštráciu alebo vojenskú prehliadku, kto je duchovnejší v komunite, kto vychová mladšieho vodcu, manažéra, manipulátora, vojaka, klaviristu, krasokorčuliara, speváka, kto namaľuje krajší obraz alebo zobrazí odpudivejšiu skutočnosť, kto napíše pôvabnejšiu báseň alebo nudnejší scenár, komu narastie väčší penis, prsník, kaktus, bonsaj, biceps, majetok, počet poštových známok v zbierke, vyliečených pacientov, nabehaných kilometrov, vedeckých statí, počet doktorandov, kto rafinovanejšie koho ošmekne, kto ušije dokonalejší klobúk alebo vypestuje krajší cesnak, kto príde s originálnejším filozofickým učením, kto rýchlejšie vyrieši test, kto sa šikovnejšie vymaní z väzenia, kto uskutoční desivejší teroristický akt alebo atraktívnejšiu finančnú operáciu, kto dosiahne väčšiu sledovanosť svojej webovej stránky, efektívnosť verejnej správy, mestskej dopravy, krajší alebo škaredší alebo priemernejší zadok, účes, driek, profil, dojem vľúdnosti, kto rýchlejšie prekoná epidémiu alebo športový rekord, hospodársku alebo inú krízu, kto dlhšie alebo kratšie vydrží v politike, v manželstve, v práci, v jaskyni, v mraze alebo horúčave, slovom megalomániou sa vyznačuje čokoľvek negatívne, pozitívne alebo neutrálne na ktorejkoľvek úrovni sociálnej reality, v ktoromkoľvek odbore činnosti, veku alebo pohlaví a individuálne, skupinovo alebo celospoločensky, lokálne i globálne, nevynímajúc ani samu skromnosť alebo ponižovanie sa súkromne či štátnicky.

Keďže — ako ľahko vidno z možnosti neobmedzene pokračovať vo vymenúvaní druhov a smerov našej megalománie — pojem jej zbezhraničenia sa etabloval minimálne ako sociálnofilozofická, kulturologická, antropologická a psychologická kategória reprezentujúca jednu z univerzálnych stránok spoločenskej reality a materiálu, pred trasformáciou ktorého na niečo zmysluplné dnes stojí človek.

Úlohou fyziológie spomenutého konca je zasa odhaliť jeho príčiny.

Z pohľadu synkriticizmu sa zdá, že jednou z týchto príčin je egocentripetalizácia a jednou z ciest jej odstránenia deegoizácia.

Vzhľadom na stupeň inteligentnosti, ktorý dosiahol vývin ega, to predstavuje jednu z hyperzložitých ťažkostí 21. storočia, o ktorých sa zmieňujú predchádzajúce články.

Jedným z invariantov prekonania hyperzložitosti ťažkostí 21. storočia je perichronická cesta, napríklad zbezodkladnenie prerušenia konania zla (ZPKZ) alebo toho, čo pociťujem(e) ako nezmyselné.

09. júna 2020 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Anatómia konca civilizácie