Čo so špinavosťou,

napríklad v politike (svetovej i domácej), na pracovisku, v osobnom živote? V prvom rade si ju uvedomiť. Je to možné, pokiaľ nie sme morálne narušení alebo momentálne zmanipulovaní ako obecenstvo pri Sokratovom súde. Uvedomiť si ju znamená vygenerovať jej zmysel, čo okrem iného zahrnuje aj uvedomenie si cieľa, prečo sa koná (napr. vytvorenie chaosu), a prostriedkov, ktorými sa tento cieľ dosahuje (napr. šírenie klamstiev). Keďže špinavosti spravidla nemožno zabrániť, pretože to je antropinum, je zbytočné k nej prispievať alebo ju podporovať, dostavuje sa automaticky napriek takmer akémukoľvek nášmu úsiliu*, ako dosvedčuje prípad Sokrata, Krista, Husa, Bruna a ďalších. Až keď sú umučení, umlčaní, odstránení a podobne zakladajú sa v ich mene náboženstvá, hnutia, politické strany, myšlienkové smery a podobne, ktoré sa k ním hlásia, nasledujú ich, „bojujú za ich ideály“, čím replikujú starý známy polemizmus. Uvedomenie si tohto faktu takisto patrí k zmyslu zla. Špinavosť je v tomto kontexte vlastne trivialita, je úplne bežná a prakticky všeprenikajúca, funguje automatickejšie ako pozitívne vlastnosti a činy, napríklad odvaha, statočnosť, samostatné myslenie, počúvanie hlasu svojho srdca (δαιμóνιον [daimonion]), nepodliehanie manipulácii alebo davovej psychóze, zachovanie si zdravého úsudku**. Osobe, ktorá je normálna, však po spadnutí klapiek zmanipulovanosti z očí skôr či neskôr všetko svinstvo dôjde. Stane sa to po likvidácii hrdinov, po prevratoch a tak ďalej, no nezriedka v podobe somatizovaných ťažkostí, depresií, niekdy dokonca výčitiek svedomia či priameho úsilia veci napraviť. A tak to ide stále dookola, ako sa hovorí v závere hlavného článku na tejto stránke.

________________________
  1. * Iracionalita konania zla spočíva v zbytočnosti tohto konania, pretože k zlu dochádza s väčším stupňom automatizmu ako k dobru; na strane zla je samospád; k zlu dochádza aj tak (aj-tak-osť zla); naproti tomu dobro potrebuje našu podporu. Zlo našu podporu chce, dobro ju potrebuje. []
  2. ** Pozitívne vlastnosti sú výsledkom kultivácie (participácie na kultúre), niekedy aj replikou vrodenej dobroty indivídua. Preto je absencia láskyplnej výchovy katastrofa. []

10. marca 2018 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Čo so špinavosťou,