I   

Keď ti nič nechýba, máš viac, ako keby si mal všetko.

(Ďalej pre filozofov, pre nefilozofov zbytočné:)

A navyše máš to omnoho skôr či dokonca už počas života, môžeš to mať aj hneď čiže bezčasmo. Načo teda nesmrteľnosť? Môžeš to mať rýchlejšie, ako keď povieš „i“. Skúsiš to?

Poznámka o vzťahu perichronozofie a deegoizácie:

„I“ sa v slovenčine nečíta [aj] a vyslovuje sa i omnoho kratšie ako „me“ [mi:]. A úplne mimo trvania, mimo času (beyond time) možno dosiahnuť stav, keď nám (mi) nič nechýba. Perichronozofia čiže filozofia bezčasia  je časť synkriticizmu, ktorá sa zaoberá podmienkami možnosti tohto stavu.

11. marca 2017 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na    I