Politika na Slovensku 2016


Odlišnosť nie je na škodu, škodí zúrivosť a nenávisť, predovšetkým ich nositeľom. Posledným fundamentom konsenzu je prajnosť inakosti. Jej schopnosť zakladá šťastie bez ohľadu na to, príslušníkom akého politického alebo etnického celku sme. Politika túto prajnosť, prajnosť inakosti, narušuje, pretože je formou replikovania starého. Preto je dôležitá sebareflexia politika i politiky – dobrá politika je taká, ktorá končí a necháva po sebe to, o čo jej išlo – šťastie ľudí. Kto sa teší z inakosti participantov na spoločenskom dianí, má možnosť byť šťastný aj v najťažších dobách. Už samo potešenie z inakosti je zárodok alebo forma šťastia alebo prinajmenšom úľavy. A tá sa konečne po rokoch dostavila. Prvýkrát v dejinách Slovenska sme svedkami sebaprekročenia obmedzenosti politiky. A to naraz z viacerých strán. To sme tu ešte nemali. Je to začiatok štátnej a štátnickej zrelosti.

19. marca 2016 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Politika na Slovensku 2016